22 Лис 2012

Основы теории систем и управления

У підручнику розглянуто понятійний апарат загальної теорії систем, класифікація систем і їхніх моделей, методологія моделювання, аналізу функціонування і розвитку систем. Визначено принципи проектування, конструювання та оптимізації систем. Розглянуто системні методи прийняття рішень у складних проблемних ситуаціях. Підручник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за спе­ціальностями напрямку 6.1004 «Транспортні технології» вищих навчальних закладів.

Залишити відповідь