22 Лис 2012

Технология научных исследований

У підручнику розглянуто етапи науково-дослідної роботи, визначено методи та методики наукового дослідження, аналізу й узагальнення його результатів на ос­нові системного підходу. Підручник призначено для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальностями напряму 6.1004 «Транспортні технології» вищих навчальних закладів.