12 Січ 2024

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ З ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ «ПОЛІТИКА СТІЙКОГО МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В ЄВРОПІ», ЗАПРОВАДЖЕНОЇ В РАМКАХ JEAN MONNET MODULE «SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT POLICY IN EUROPE» ПРОГРАМИ ERASMUS+

В рамках проєкту Jean Monnet Module «SUTRAN» програми Erasmus+ для здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності «Транспортні технології» з 1 вересня 2023 року викладалась дисципліна «Політика стійкого міського транспорту в Європі». В результаті її вивчення слухачі набули обізнаності про політику ЄС щодо сталого розвитку транспорту та зміни стереотипів міської мобільності. Лекційні та семінарські заняття проводились викладачами кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та науковцями з університетів Європи (Мюнхенський технологічний університет, Німеччина та Університет Тор Вергата, Італія). Студенти 3 курсу з успіхом виконали всі завдання та пройшли підсумкове оцінювання з дисципліни. Також здобувачі надали високу оцінку та позитивні відгуки курсу.
Впровадження освітньої компоненти «Політика стійкого міського транспорту в Європі» в освітній процес є досягненням однієї з головних цілей реалізації проєкту SUTRAN, а саме поширення інформації щодо спільної транспортної політики ЄС, нового підходу до мобільності, включаючи незалежний від автомобіля спосіб життя, заходи та рішення, що сприяють пішому пересуванню, їзді на велосипеді, мультимодальним подорожам, спільному використанню автомобілів та велосипедів.

ДЕТАЛЬНІШЕ НА ВІДЕО