11 Лип 2023

ВСТУП НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА, МАГІСТРА

Вступникам до магістратури

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Вступники, що мають освітній ступінь «бакалавр»

Бюджетна/контрактна форма навчання
1. Єдине вступне випробування (ЄВІ), що складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови.
2. Фаховий іспит у закладі вищої освіти.
3. Мотиваційний лист.

Контрактна форма навчання
1. Мотиваційний лист.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – «ЛОГІСТИКА»)

Бюджетна та контрактна (денна, заочна) форма навчання
1. Єдине вступне випробування (ЄВІ), що складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови.
2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
3. Мотиваційний лист.

Вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
або освітній ступінь «магістр»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Контрактна форма навчання
1. Мотиваційний лист

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – «ЛОГІСТИКА»)

Бюджетна та контрактна (денна, заочна) форма навчання
1. Єдине вступне випробування (ЄВІ), що складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови.
2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
3. Мотиваційний лист.

або

1. Фахове вступне випробування у закладі вищої освіти.
2. Співбесіда з іноземної мови у закладі вищої освіти.
3. Мотиваційний лист.

Порядок реєстрації 

Загальна інформація про МТНК 

Онлайн приклад МТНК 

Файл з прикладом МТНК

 

 

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВ НА ВСТУП ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА САЙТІ

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО СКЛАДЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ:

ПРИКЛАДИ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА РІЗНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

МОТИВАЦІЙНИ ЛИСТ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА, МАГІСТРА НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

МОТИВАЦІЙНИ ЛИСТ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА, МАГІСТРА НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – «ЛОГІСТИКА»)

 

Положення ХНУМГ про мотиваційний лист

 

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Положення ХНУМГ про мотиваційний лист

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ:

  1. Дві копії документа, що посвідчує особу з реєстрацією за місцем проживання (якщо вступник є ВПО, додатково подається копія довідки ВПО).
  2. Дві копії ІПН (кода) платника ПДВ.
  3. Дві копії військово-облікового документа для військовозобов’язаних (окремо з оригіналом військово-облікового документа та документом про раніше здобутий освітній ступінь необхідно стати на облік у військовій частині Університету (ауд. 245 етк).
  4. Дві копії документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.
  5. Оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  7. Дві копії документів, які підтверджують право вступника на пільгові умови вступу.