10 Чер 2022

ВСТУП НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА (КОЛЕДЖ, ТЕХНІКУМ)

ВСТУП НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА,
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА (КОЛЕДЖ, ТЕХНІКУМ)
НА ДРУГИЙ (ТРЕТІЙ) КУРС З НОРМАТИВНИМ АБО НА ПЕРШИЙ КУРС ЗІ СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ ДЕННОЇ (ЗАОЧНОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ КАФЕДРИ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ЛОГІСТИКИ

275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Вступ за державним замовленням (бюджет):
бали НМТ (або індивідуальної усної співбесіди) з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (перший предмет)
та МАТЕМАТИКИ (другий предмет)
+
Мотиваційний лист
АБО
бали ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ/УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 2019-2021 років (перший предмет)
та МАТЕМАТИКИ 2019-2021 років (другий предмет)
+
Мотиваційний лист

Вступ за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт):
визначений правилами прийому один предмет НМТ або ЗНО 2019-2021 років (перший предмет – УКРАЇНСЬКА МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА/УКРАЇНСЬКА МОВА)
та один предмет НМТ або ЗНО 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет)
+
Мотиваційний лист

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – «ЛОГІСТИКА»)

Вступ за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт):
визначений правилами прийому один предмет НМТ або ЗНО 2019-2021 років (перший предмет – УКРАЇНСЬКА МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА/УКРАЇНСЬКА МОВА)
та один предмет НМТ або ЗНО 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет)
+
Мотиваційний лист

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВ НА ВСТУП ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА САЙТІ:
https://vstup.edbo.gov.ua/

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО СКЛАДЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ:

https://osvitoria.media/opinions/yak-napysaty-motyvatsijnyj-lyst-dlya-vstupu-pokrokova-instruktsiya/

ПРИКЛАДИ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА РІЗНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
https://ru.osvita.ua/consultations/motivation-letters/

Положення ХНУМГ про мотиваційний лист – https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2022/%D0%9F%D0%9F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2_01_06/Polozhennia_pro_motyvatsiinyi_lyst.pdf

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВСТУПУ:

Реєстрація електронних кабінетів вступника – з 1 липня.
Подання заяв для вступу – з 29 липня до:
8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди;
23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту.
Вступні випробування: індивідуальні усні співбесіди – з 9 до 16 серпня.
Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 2 вересня.
Підтвердження бажання навчатися на бюджеті – 7 вересня до 18:00.
Підтвердження бажання навчатися на контракті – 21 вересня до 12:00.
Зарахування:
– бюджет – 9 вересня;
– контракт – не пізніше 30 вересня.
Переведення на вакантні місця державного замовлення – не пізніше 21 вересня.


НОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Національний мультипредметний тест (НМТ) – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, математики та історії України, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. У випадку вступу за спеціальними умовами замінюється на індивідуальну усну співбесіду з відповідних предметів за програмою ЗНО.

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових: українська мова, математика, історія України), за результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Положення ХНУМГ про мотиваційний лист – https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2022/%D0%9F%D0%9F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2_01_06/Polozhennia_pro_motyvatsiinyi_lyst.pdf