11 Лип 2023

ВСТУП НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА (КОЛЕДЖ, ТЕХНІКУМ)

Вступникам після коледжу (технікуму)
(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
молодшого бакалавра)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Бюджетна/контрактна форма навчання

НМТ 2023 року:
1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України, іноземна мова, біологія фізика, хімія (за вибором абітурієнта)
або
НМТ 2022 року з цих предметів
або
ЗНО 2020, 2021 (українська мова, математика)
4. Мотиваційний лист

Контрактна форма навчання
1. Мотиваційний лист

 

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВ НА ВСТУП ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА САЙТІ

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО СКЛАДЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

ПРИКЛАДИ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА РІЗНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

МОТИВАЦІЙНИ ЛИСТ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА (КОЛЕДЖ, ТЕХНІКУМ)

 

Положення ХНУМГ про мотиваційний лист 


НОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Національний мультипредметний тест (НМТ) – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, математики та історії України, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. У випадку вступу за спеціальними умовами замінюється на індивідуальну усну співбесіду з відповідних предметів за програмою ЗНО.

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових: українська мова, математика, історія України), за результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Положення ХНУМГ про мотиваційний лист 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ:

  1. Дві копії документа, що посвідчує особу з реєстрацією за місцем проживання (якщо вступник є ВПО, додатково подається копія довідки ВПО).
  2. Дві копії ІПН (кода) платника ПДВ.
  3. Дві копії військово-облікового документа для військовозобов’язаних (окремо з оригіналом військово-облікового документа та документом про раніше здобутий освітній ступінь необхідно стати на облік у військовій частині Університету (ауд. 245 етк).
  4. Дві копії документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.
  5. Оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  7. Дві копії документів, які підтверджують право вступника на пільгові умови вступу.