10 Чер 2022

ВСТУП НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ШКОЛА, УЧИЛИЩЕ)

ВСТУП НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
(ШКОЛА, УЧИЛИЩЕ) НА ПЕРШИЙ КУРС ДЕННОЇ (ЗАОЧНОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
КАФЕДРИ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ЛОГІСТИКИ

275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Вступ за державним замовленням (бюджет) та
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт):
бали НМТ (або індивідуальної усної співбесіди) з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (перший предмет), МАТЕМАТИКИ (другий предмет) та ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (третій предмет).
+
Мотиваційний лист
АБО
бали ЗНО 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому
(1. УКРАЇНСЬКА МОВА; 2. МАТЕМАТИКА; 3. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ або ІНОЗЕМНА МОВА, або БІОЛОГІЯ, або ГЕОГРАФІЯ, або ФІЗИКА, або ХІМІЯ)
+
Мотиваційний лист
АБО
Вступ за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт):
Мотиваційний лист

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – «ЛОГІСТИКА»)

Вступ за державним замовленням (бюджет) та
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт):
бали НМТ (або індивідуальної усної співбесіди) з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (перший предмет), МАТЕМАТИКИ (другий предмет) та ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (третій предмет).
+
Мотиваційний лист
АБО
бали ЗНО 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому
(1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА/УКРАЇНСЬКА МОВА; 2. МАТЕМАТИКА; 3. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ або ІНОЗЕМНА МОВА, або БІОЛОГІЯ, або ГЕОГРАФІЯ, або ФІЗИКА, або ХІМІЯ)
+
Мотиваційний лист

 

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВ НА ВСТУП ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА САЙТІ:
https://vstup.edbo.gov.ua/

 

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО СКЛАДЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ:

https://osvitoria.media/opinions/yak-napysaty-motyvatsijnyj-lyst-dlya-vstupu-pokrokova-instruktsiya/

 

ПРИКЛАДИ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА РІЗНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
https://ru.osvita.ua/consultations/motivation-letters/

 

Положення ХНУМГ про мотиваційний лист – https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2022/%D0%9F%D0%9F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2_01_06/Polozhennia_pro_motyvatsiinyi_lyst.pdf

 

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВСТУПУ:

Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.
Подання заяв для вступу – з 29 липня до:
8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів (які складаються з 9 до 16 серпня);
23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, які були складені з 1 до 18 липня.
Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 29 серпня.
Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – 2 вересня до 18:00.
Підтвердження бажання навчатись на контракті – 9 вересня до 18:00.
Зарахування:
– бюджет – 5 вересня;
– контракт – не пізніше 30 вересня;
– переведення на вакантні місця державного замовлення – до 19 вересня.


НОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Національний мультипредметний тест (НМТ) – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, математики та історії України, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. У випадку вступу за спеціальними умовами замінюється на індивідуальну усну співбесіду з відповідних предметів за програмою ЗНО.

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових: українська мова, математика, історія України), за результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Положення ХНУМГ про мотиваційний лист – https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2022/%D0%9F%D0%9F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2_01_06/Polozhennia_pro_motyvatsiinyi_lyst.pdf