14 Вер 2023

Впровадження дисципліни «Політика стійкого міського транспорту в Європі» до освітньо-професійної програми «Транспортні технології (міський транспорт)»

Кафедра Транспортних систем і логістики сприяє поширенню обізнаності щодо політики сталого транспорту в Європі через виконання мети та основних завдань проєкту SUTRAN програми Jean Monnet Module Erasmus+.

Так, для досягнення поставлених цілей, до освітньо-професійної програми «Транспортні технології (міський транспорт)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти впроваджено дисципліну «Політика стійкого міського транспорту в Європі».

 

 

Вже з 1 вересня на лекційних та семінарських заняттях студенти 3 курсу навчання мають можливість зануритись та дослідити основні напрямки та механізми впровадження європейської політики стійкого транспорту у містах.